Cihelné překlady Porotherm KP
Cihelné překlady Porotherm KP se používají jako plně nosné prvky nad okenními a dveřními otvory ve zděných stěnových konstrukcích.

Překlady Porotherm KP se vyrábějí z cihelných tvarovek tvořících podklad pod omítku a zároveň obálku pro železobetonovou nosnou část překladu. Překlady se osazují na výšku, svojí rovnou stranou do lože z cementové malty (oblou stranou nahoru) a u líce obou podpor se k sobě zafixují měkkým (rádlovacím) drátem proti překlopení. 

Druhy překladů Porotherm KP 

Překlady Porotherm KP se vyrábějí v těchto provedeních: Porotherm KP XL 375-650 cm, Porotherm KP 11,5 a 14,5 a Porotherm KP 7, 100 - 350 cm.

Výhody překladů Porotherm KP

– plně staticky účinné,
– zvýšená smyková únosnost,
– není nutná nadezdívka,
– podepření v montážním stavu není předepsáno,
– překlad má stejnou modulovou výšku jako cihly Porotherm
– jednoduché a časově úsporné použití
– u obvodových stěn možnost kombinace s tepelným izolantem
– ideální podklad pod omítku.

Technické parametry (Porotherm KP 7)

Cihelné tvarovky UZ 238/70
Beton třídy C 25/30
Výztuž KARI drát (W)
Rozměry š × v × d: 70 × 238 × 1 000 až 3 500 mm
Hmotnost na jednotku plochy: 137 až 151 kg/m2
Hmotnost cca 35 kg/m
Součinitel tepelné vodivosti: 1,00 W/(m.K)

Poptejte nás