Podzemní filtrační šachta DN 600 s teleskopem

Podzemní filtrační šachta DN 600 s teleskopem
Hospodaření s dešťovou vodou - akumulace, vsakování a retence.
  • Využitelná do 1200 m² odvodňované plochy
  • Ve variantě s pochozím i pojízdným poklopem
  • Součástí je filtrační koš s otvory 0,5 mm
  • Průměr šachty 600 mm
  • Nastavitelná hloubka odtoku 800 – 1200 mm, možnost prodloužení 300 mm položkou č. 371003
  • Pro odvodňovanou plochu: 1200 m² při připojení DN 200 a 750 m² při připojení DN 150
  • Nátok o 230 mm výše než odtok
  • Odtok pouze v dimenzi DN 150

Varianty:

  • S pochozím poklopem
  • S pojízdným poklopem

Poptejte nás