PROFI Dickschichtklebespachtel
Lepící a stěrková hmota do zateplovacísh systémů s EPS s požadavkem na větší tloušťku výztužné vrstvy.

Oblast použití

Používá se při realizaci zateplení fasád (ETICS) s polystyrenem jako lepící malta, kterou se desky izolantu lepí na dostatečně soudržný a únosný podklad. Zároveň se tento materiál používá na vytvoření stěrkové krycí vrstvy opatřené výztužnou tkaninou ze skelných vláken, která se nanáší na svrchní stranu připevněných desek izolantu.

Vlastnosti

Lepící malta a stěrková hmota pro lepení a stěrkování izolačních materiálů (EPS), pro větší tloušťku výztužné vrstvy (až 8 mm), zrno do 0,8 mm.

Poptejte nás