Strop Ytong Ekonom
Inovativní vložkový strop od YTONGu bez nadbetonávky a KARI sítí.

Strop Ytong Ekonom je součástí systému Ytong, variabilní montované konstrukce pro stropy a střechy, která se zhotovuje na stavbě z ŽB nosníků, pórobetonových vložek, vyztužení, monolitických zálivek a u systému Klasik přebetonováním z betonu C20/25. Konstrukce po zmonolitnění tvoří železobetonový žebrový strop. Návrh nosníků, třídu betonu, vyztužení a  tloušťku přebetonování závazně určuje individuální statický výpočet. Konstrukce je určena především pro rodinné domy, bytové a občanské stavby. Montáže stropu Ytong Ekonom je rychlá, snadná a bezpečná, hodí se i pro svépomocné stavění.

Výhody

Masivní strop Ytong Ekonom má kromě usnadnění stavebních prací i řadu výhod. Je to zvuková izolace, tlumení kročejového hluku a schopnost tepelné akumulace. 

Rozměry vložek (d × š × v)

  • 599 × 249 × 250 mm,
  • 599 × 249 × 200 mm,
  • 599 × 125 × 100 mm (vložka pro ztužující žebro).

Poptejte nás